千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Startus Active Duo

              Typ produktu: Nawóz organiczno-mineralny
              Producent: Agronutrition
              Obszar: rzepak ozimy, zbo?a, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, namaczanie korzeni

              P?ynny nawóz organiczno-mineralny z kwasami humusowymi.

              Startus Active DUO- Dzia?anie

              – aktywizuje rozwój systemu korzeniowego
              – poprawia system immunologiczny i kondycj? ro?lin
              – skutecznie likwiduje niedobory sk?adników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

              Startus Active DUO- Stosowanie

              W celu uzyskania optymalnego efektu nale?y zastosowa? optymaln? ilo?? wody, która pozwoli na pokrycie ca?ej ro?liny.

              Nale?y unika? wykonywania zabiegów w czasie silnego nas?onecznienia i/lub wysokich temperatur.

              Je?li to mo?liwe zabieg nale?y wykona? wieczorem lub wcze?nie rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane s? temperatury przekraczaj?ce 25°C w ci?gu dnia.

              W przypadku ro?lin we wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych nale?y przyj?? zmniejszone dawki. Nape?ni? zbiornik opryskiwacza po?ow? wymaganej ilo?ci i w??czy? mieszad?o. Dobrze wstrz?sn?? opakowaniem i doda? odpowiedni? ilo?? nawozu do opryskiwacza. Uzupe?ni? zbiornik wod? do pe?nej ilo?ci, ca?y czas mieszaj?c. Po zakończeniu zabiegu aparatur? dok?adnie umy?.

               

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           search for

                           Super League

                           Super League

                           Information

                           constellation

                           aviation

                           game

                           Mobile Games

                           culture