千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Rhizosum N

              Rhizosum N?to produkt, który w swoim sk?adzie zawiera mikroorganizmy zdolne do wi?zania azotu atmosferycznego – bakterie Azotobacter vinelandii. Nie s? to bakterie symbiotyczne, lecz wolno?yj?ce, dzi?ki czemu mog? by? stosowane w dowolnej uprawie.

              Rhizosum N – Dzia?anie

              • Ma wyj?tkow? zdolno?? wi?zania azotu atmosferycznego N2, niedost?pnego dla ro?lin uprawnych, do amoniaku NH3, który w konsekwencji dalszych przemian ro?liny wykorzystuj? do budowy plonu
              • Zapewniaj? dobre zaopatrzenie ro?lin w?azot nawet w niekorzystnych warunkach takich jak susza czy zimno
              • Poprawiaj? sprawno?? biologiczn? gleby nie tylko w?roku zastosowania, ale tak?e w?latach nast?pnych.
              • Stymuluj? wzrost ro?lin

              Rhizosum N – Stosowanie

              • Opakowanie Rhizosum N zawiera 25 miliardów j.t.k. (jednostek tworz?cych koloni?), co jest zalecan? dawk? na hektar ziemi
              • Okres przydatno?ci do stosowania szczepionki to ok 2 lata od daty produkcji

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           explore

                           Second-hand housing

                           Premier League

                           Mobile Games

                           news

                           Finance

                           car

                           car

                           Finance