千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Pictor 400 SC

              Typ produktu: Fungicyd
              Producent: BASF
              Obszar: rzepak ozimy, rzepak jary

              Fungicyd, koncentrat w postaci st??onej zawiesiny do rozcieńczenia wod? (SC), o dzia?aniu?systemicznym. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed?such? zgnilizn? kapustnych, czerni? krzy?owych, zgnilizn? twardzikow? i?szar? ple?ni?.

              Zalety fungicydu Pictor 400 SC:

              • dzia?anie zapobiegawcze i interwencyjne,
              • wysoka skuteczno?? w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzy?owych i szarej ple?ni,
              • d?ugotrwa?a aktywno?? grzybobójcza dzi?ki po??czeniu dwóch substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu.

              Pictor 400 SC – stosowanie

              ?rodek grzybobójczy opracowany specjalnie do ochrony:

              • rzepaku ozimego,
              • rzepaku jarego.

              Zwalczane choroby:

              • sucha zgnilizna kapustnych,
              • czerń krzy?owych,
              • zgnilizna twardzikowa,
              • szara ple?ń.

              ?rodek przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nego lub ci?gnikowego opryskiwacza?polowego.

              Pictor 400 SC – dzia?anie

              Fungicyd:

              • zawiera dwie substancje czynne – boskalid i dimoksystrobin? – które cechuj? si? ró?nymi mechanizmami dzia?ania przeciwko patogenom grzybowym i wzajemnie si? uzupe?niaj?,
              • zapewnia skuteczn? i d?ugotrwa?? ochron? rzepaku przed chorobami.

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           Second-hand housing

                           Premier League

                           entertainment

                           explore

                           society

                           city

                           Application Essentials

                           Application Essentials

                           car