千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Gibb Plus 11 SL

              Gibb Plus 11 SL to regulator wzrostu i rozwoju ro?lin, polecany w celu polepszenia jako?ci skórki owoców i redukcji ordzawiania jab?ek.

              Gibb Plus 11 SL – Dzia?anie

              • Prawiaj? zawi?zywanie owoców, nale?y je stosowa? tak?e w przypadku wyst?pienia przymrozków, s?abego kwitnienia lub z?ego zapylenia
              • Polepsza jako?? skórki owoców
              • Redukcji ordzawienia jab?ek

              Gibb Plus 11 SL – Stosowanie

              • ?Zabiegi mo?na wykonywa? do czterech razy w sezonie w odst?pach ok. 10 dni.
              • Podczas zabiegów temperatura powietrza powinna by? wy?sza ni? 16°C.
              • Produkt nale?y stosowa? tak?e w przypadku wyst?pienia przymrozków, s?abego kwitnienia lub z?ego zapylenia.

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           Mobile Games

                           Go abroad

                           Mobile Games

                           Go abroad

                           news

                           Mobile Games

                           Real estate

                           city

                           Application Essentials