千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Belem 0,8 MG

              Belem 0,8 MG? jest innowacyjnym ?rodkiem do ochrony przed szkodnikami glebowymi w uprawie rzepaku, ziemniaka i warzyw korzeniowych.

              Opis dzia?ania

              • Belem stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed: drutowcami, ?mietk? kapu?cian?, pche?k? rzepakow? czy po?y?nic? marchwiank?
              • ?rodek zawiera substancj? aktywn? o dzia?aniu kontaktowym i dodatkowo ?o??dkowym.
              • Zgodnie z klasyfikacj? IRAC substancja czynna ?rodka – cypermetryna, zaliczana jest tak?e do grupy 3A.

              Dzia?anie kontaktowe

              • Przenikanie do uk?adu nerwowego
              • Bloker kana?u sodowego
              • Ci?g?y impuls nerwowy
              • Napad t??cowy i ?mier?

              Stosowanie ?rodka

              • Produkt rozsypuje si? w linii wysiewu lub sadzenia za pomoc? mikrogranulatora przymocowanego do siewnika lub sadzarki, z dyfuzorem DXP w zale?no?ci od uprawy.
              • Do stosowania w trakcie siewu lub sadzenia.
              • ?rodek jest aktywny miejscowo.
              • Zawarta w Belem substancja aktywna nie jest wyp?ukiwana ani rozpuszczana w glebie i ma dzia?anie kontaktowe
              • Zabieg powinien by? przeprowadzony tak, aby zoptymalizowa? prawdopodobieństwo kontaktu larw szkodników z granulatem ?rodka.

              Korzy?ci ze stosowania ?rodka Belem 0,8 MG

              • Przede wszystkim natychmiastowe dzia?anie
              • Wczesna ochrona
              • Ochrona, a? do 120 dni
              • Wreszcie ograniczenie ilo?ci zabiegów

              Doskona?a jako?? aplikacji

              • Formulacja MG m –?3500 mikrogranul/g
              • Opatentowane urz?dzenie QDC DXP? –?unikalny projekt dyfuzora
              • Idealny ci??ar (~ 1.45 kg / L) –?Granule s? aplikowane w wyznaczony obszar?

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           Information

                           Variety show

                           Mobile phone

                           car

                           Second-hand housing

                           Foreign exchange

                           Blog

                           Premier League

                           explore