千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Azatin EC

              Typ produktu: Insektycyd
              Producent: Agrosimex Sp. z o.o.
              Obszar: Owoce, warzywa i kwiaty ozdobne w uprawie szklarniowej

              Azatin EC to insektycyd naturalny, którego substancja czynna pochodzi z nasion Miodli indyjskiej (Azadirachta indica),

              Azatin EC – dzia?anie

              • Substancja dzia?a jako regulator wzrostu, zak?ócaj?c rozwój owadów w stadium przedimaginalnym.
              • Zapobiega tworzeniu si? ekdyzonu, g?ównego hormonu odpowiedzialnego za linienie i metamorfoz? do stadium owada doskona?ego.
              • Ma dzia?anie antyfidantne (hamuje ?erowanie) i repelentne (odstraszaj?ce).
              • Dzia?a poprzez bezpo?redni kontakt oraz po spo?yciu.
              • Zgodnie z klasyfikacj? IRAC substancja czynna azadyrachtyna A nale?y do grupy o nieznanym lub niespecyficznym mechanizmie dzia?ania (grupa IRAC UN).

              Azatin EC – stosowanie

              • ?rodek przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nego lub ci?gnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza r?cznego.
              • ?rodek dopuszczony do stosowania wy??cznie w szklarniach o trwa?ej konstrukcji, odizolowanej od pod?o?a.
              • Do stosowania w formie oprysku nalistnego.

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           education

                           Application Essentials

                           Buddhism

                           Information

                           culture

                           image

                           news

                           education

                           Foreign exchange