千赢|国际app

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Adengo 315 SC

              Typ produktu: Herbicyd
              Producent: Bayer S.A.S
              Obszar: Kukurydza

              Herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów rocznych jednoli?ciennych i dwuli?ciennych w uprawie kukurydzy.

              Adengo- Stosowanie

              ?rodek jest przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nych lub ci?gnikowych opryskiwaczy polowych.

              Adengo- Dzia?anie

              Jest herbicydem selektywnym o dzia?aniu uk?adowym. Pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i równie? przez ?odygi i li?cie kie?kuj?cych chwastów.

              Po zastosowaniu ?rodka chwasty nie wschodz? lub krótko po wschodach bielej?, przestaj? rosn?? i zamieraj?. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywno?ci ?rodka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywno?ci w mo?liwie d?ugim okresie czasu.

              W warunkach suszy skuteczno?? ?rodka mo?e by? znacznie ograniczona w wyniku braku mo?liwo?ci przedostania si? substancji czynnych do systemu korzeniowego chwastów.

              Zadzwoń do nas

              Dzia? Nasion:

              Bartosz Stopczyk
              Dyrektor Dzia?u Nasion
              Tel.kom. 661 646 300
              Anna Ziomkiewicz
              Specjalista Nasiennictwa
              Tel.kom.: 609 324 326

                           Premier League

                           game

                           society

                           Celebrity

                           Variety show

                           Super League

                           game

                           Buddhism

                           news